• ​Професионален приемник за вграждане в рак3000 selectable Frequencies across 75 MHz bandwidthUp to 47 compatible channels per bandCascading: Includes
    4400.00 лв