Уроци по кларинет и саксофон

Поради повишения интерес към изучаването на духовите музикални инструменти, фирма "Профи Саунд ЕООД" предлага възможност за повишаване на уменията по кларинет и саксофон чрез професионални уроци от г-н Радослав Радославов - дългогодишен оркестрант - кларинетист от Пловдивската държавна опера, както и с придобит опит от изяви в различни духови орекстри у нас и по света. Уроците ще бъдат адаптирани спрямо желанията и нивото на клиента, независимо от неговата възраст.

За контакти:

Пловдив

ул. Митрополит Панарет 12

моб. 0887740300

Image title